Iedereen een regenton?

regenton.jpgwoensdag 01 juli 2020 23:46

De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners te verleiden via een regenton het hemelwater af te koppelen van het riool. De motie werd ruim omarmd.

Een zomer met stralend zonnig weer is voor de meeste mensen genieten. Helaas heeft zo’n zonnige periode ook een keerzijde. Met het huidige neerslagtekort is het sinds april al zo droog dat er van een record gesproken wordt. 2018 was al een recordjaar qua droogte, het is nu al veel droger dan toen.

Een belangrijke reden om iets te doen aan het grondwaterpeil. Was er eerder vaak sprake van het water zo snel mogelijk af te voeren, nu is het juist verstandig om te veel water zo lang mogelijk vast te houden voor drogere periodes. Het Waterschap Vechtstromen doet al veel om dit te bereiken.

Ook inwoners van Almelo kunnen hieraan bijdragen. De temperatuur in de stad is al gauw 2 tot 3 graden hoger door de verstening van tuinen. Als mensen hun tuin ‘ontstenen’ draagt dat bij aan een prettiger leefklimaat. Bij veel verharding in tuinen kan het regenwater niet in de bodem wegzakken waardoor het vaak wegstroomt in de riolering. Dakgoten zijn nu vaak aangesloten op de riolering zodat het regenwater bij het vuile rioolwater naar de zuivering gaat. Dit schone regenwater kan ook op een andere manier gebruikt worden.

Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners van Almelo bewuster te maken van de inrichting van hun tuin. Meer stenen er uit en meer groen er in. Om mensen te verleiden het hemelwater af te koppelen van het riool wordt met deze motie de mogelijkheid geboden via de gemeente korting te krijgen op de aanschaf van een regenton. Het water wat hierin verzameld wordt kan dan in de tuin of elders in het huishouden gebruikt worden.

De motie 'Regenton als instrument voor afkoppelen hemelwater' werd aangenomen met 27 stemmen voor (CDA, ChristenUnie, Democraten.nu, GroenLinks, Lokaal Almelo Samen, PvdA, SP, VVD), 3 stemmen tegen (Forum voor Rechts, PVV) en 3 onthoudingen van stemmen (D66, Lijst Cete).

Labels

« Terug

Reacties op 'Iedereen een regenton?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.