Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Energiemastdinsdag 11 februari 2020 22:16

De gemeenteraad heeft ingestemd een fonds in te stellen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Feitelijk had de Raad hier (op initiatief van GroenLinks) al bij de behandeling van de begroting voor 2016 om gevraagd. Wethouder Alex Langius heeft er nu vorm aan kunnen geven, tot grote tevredenheid van de fractie van de ChristenUnie.

Lees hier de bijdrage van Jeanet Buikema aan het debat:

Op 10 november 2015 is de motie onderzoek energiefonds Almelo, die mede door de ChristenUnie is ingediend, met brede steun van de toenmalige raad aangenomen. Vandaag ligt dan eindelijk het resultaat van dat onderzoek voor ons in dit raadsvoorstel. De 600.000,00 euro die beschikbaar wordt gesteld uit de opbrengsten van de verkoop aandelen Enexis en Vitens wordt nu besteed aan het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. De besparingen worden opnieuw in het fonds gestort zodat hiermee in de toekomst nog andere projecten verduurzaamd kunnen worden.

De fractie van de ChristenUnie kan van harte instemmen met dit voorstel. Het is ook een stimulans voor de inwoners van Almelo om als gemeente het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheids investeringen. Tegelijkertijd is het een stap in de goede richting naar het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te worden. Reduceren van de vraag naar energie is een belangrijk middel om de opwek te verminderen.

Labels
Energie
Fractie

« Terug

Reacties op 'Verduurzaming gemeentelijk vastgoed'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.