Raad stemt unaniem voor stedenband met Ejmiatsin (Armenië)

2020 motie Ejmiadsin.jpgdinsdag 28 januari 2020 23:40

Met steun van andere fracties diende de ChristenUnie een motie in om als Almelo een stedenband aan te gaan met Ejmiatsin. Aanleiding was een verzoek vanuit Armenië, dat al werd aangekondigd door de ambassadeur die 13 december jl. Almelo bezocht. De raad stemde unaniem in!

Vanuit de Armeense gemeenschap waren een fors aantal inwoners speciaal hiervoor naar de raadsvergadering toe gekomen. Hun geduld werd zwaar op de proef gesteld. Ondanks een op het oog beperkte agenda moesten ze meer dan 3,5 uur wachten voordat de gemeenteraad toe kwam aan dit agendapunt. Maar tegen half twaalf 's avonds werd hun geduld uiteindelijk beloond: alle 31 aanwezige raadsleden stemden voor. De tekst van de motie luidt als volgt:

MOTIE

Initiatiefnemer(s):   ChristenUnie, CDA, LAS, SP, PvdA, PVV, Leefbaar Almelo, Forum voor Rechts, PVA, D.nu

Titel motie:              Stedenband Almelo-Ejmiatsin

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2020,

Constaterende dat:

 • De Tweede Kamer op 5 december 2019 heeft ingestemd met een amendement van Martijn van Helvert (CDA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) en mede ondersteund door de buitenlandwoordvoerders van VVD en D66 om in 2020 een Nederlandse ambassade te openen in Yerevan, de hoofdstad van Armenië.
 • De burgemeester van Ejmiatsin op 19 december 2019 bij zijn ambtsgenoot en de gemeenteraad van Almelo de wens heeft neergelegd een samenwerking tot stand te brengen met Almelo, zijnde de Nederlandse stad met de grootste populatie Armeniërs in Nederland.
 • Almelo sinds 1948 een stedenband heeft met Preston (Verenigd Koninkrijk), sinds 1954 met Iserlohn (Duitsland) en sinds 1975 met Denizli (Turkije), welke in 2017 door de Turkse overheid is beëindigd.

Overwegende dat:

 • Een stedenband grote kansen biedt de culturele en economische banden te versterken.
 • Een stedenband niet alleen een bestuurlijke zaak is, maar vooral ‘van onder af’, bij de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers moet zijn geborgd.

Verzoekt het college van B&W om:

 • In beginsel in te stemmen met een verzoek van uit de samenleving om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsin in Armenië.
 • Het nog te ontvangen, uitgewerkte voorstel te beoordelen, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende randvoorwaarden:
  • De organisatie en uitvoering berust bij de initiatiefnemers of een op te richten comité;
  • De stedenband is gericht op inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers;
  • De stedenband versterkt de culturele en economische banden;
  • Almelo stelt geen structurele subsidie beschikbaar voor de stedenband.
 • De raad te informeren als er een nadere uitwerking van het verzoek om te komen tot een stedenband tussen Almelo en Ejmiatsin in Armenië is ontvangen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Raad stemt unaniem voor stedenband met Ejmiatsin (Armenië)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.