Beleid toetsen op gevolgen voor jongeren

geldbundelsdonderdag 07 november 2019 17:16

Deze generatie is de eerste die het weer slechter krijgt dan hun ouders. In lijn met landelijke ontwikkelingen (Coalitie-Y) heeft de ChristenUnie het college opgeroepen om het beleid te toetsen op het effect op jongeren. De raad steunde het voorstel (motie) met ruime meerderheid (30 voor, 4 tegen).

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2019,

Gehoord de beraadslaging,

Constateert

  • Dat volgens de Sociaal Economische Raad (SER) de stapeling van wetten op korte en lange termijn vooral nadelig uitpakt voor jongeren;

Overweegt

  • Dat veel jongeren weerbaar maar tegelijk zwaar belast zijn;
  • Dat jongeren zorgen hebben over financiën, werk en huisvesting;
  • Dat er ook lokaal beleid ontwikkeld wordt (o.a. sociaaleconomisch of op het gebied van woningbouw) dat effect heeft op de kansen en mogelijkheden van jongeren;
  • Dat er voorkomen moet worden dat jongeren onevenredig gedupeerd worden door stapelingen van beleidskeuzes, kortingen en bezuinigingen;

Verzoekt het college

  • Om een ‘generatietoets’ in te voeren waarmee voorgenomen beleid standaard en vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact ervan op verschillende leeftijdscategorieën;

en gaat over tot de orde van de dag.

Labels

« Terug

Reacties op 'Beleid toetsen op gevolgen voor jongeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.