Bomenkap Nijrees

houtkap nijrees 2019.jpgmaandag 08 juli 2019 17:26

Recent zijn er op grote schaal bomen gekapt in het Nijreesbos. Dit verbaast onze fractie vanwege het tijdstip. Houtkap is volgens internationale verdragen verboden tot 15 juli in verband met broedsels. En die zitten er zeker. Wij zijn benieuwd naar de reden en stellen daarom vragen aan het college.

De mondelingen vragen die de frecatie stelt tijdens de raadsvergadering van 9 juli luiden als volgt:

Anderhalve week geleden zijn er in het Nijreesbos op grote schaal bomen gekapt. Het Nijreesbos ligt binnen de bebouwde kom en daarmee is de gemeente bevoegd gezag. Volgens de Wet natuurbescherming zijn nesten van inheemse vogelsoorten gedurende de broedperiode beschermd. Er mag dan niet gekapt worden. Voor houtgewassen geldt hiervoor in het algemeen de periode van 15 maart tot 15 juli. Binnen deze periode is kappen verboden conform Europese richtlijnen. Omdat de bomenkap in het Nijreesbos in deze periode plaats vond hebben wij de volgende vragen:

  1. Wie is eigenaar van dit bosperceel en is door deze eigenaar een ontheffing aangevraagd om toch in deze periode bomen te kappen.
  2. Wat kan een reden zijn om toch ontheffing te verlenen voor de omvangrijke bomenkap in dit gebied en is hiervoor het nodige onderzoek gedaan naar nesten en broedsels?
  3. Inwoners van de wijk Nijrees die hier veel wandelen hebben onder andere zwartkopmezen, glanskopmezen, kuifmezen en goudhaantjes waargenomen
  4. Waarom is er zoveel gekapt? Het Nijreesbos is onderdeel van de zuidelijke groene long van Almelo.
  5. Zijn er nog verdere plannen van bomenkap in dit gebied?

Woordvoerder: mevrouw J. Buikema-Albers
Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

Wethouder Van Rees antwoordde dat de bomenkap te maken heeft met de letterzetter, een kever die oprukt en de bomen aantast. De provincie heeft daarom met spoed vergunning afgegeven de bomen te kappen. Zie ook het artikel in Tubantia hierover. Hoewel we nog steeds niet snappen waarom de kap in het broedseizoen plaatsvindt, het probleem speelt immers al twee jaar, zijn we er wel van overtuigd dat kap nodig is. De Graaf, eigenaar van het bos, doet er alles aan om voor herplant te zorgen.

Labels
Fractie
Natuur en Milieu

« Terug

Reacties op 'Bomenkap Nijrees'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.