Schriftelijke vragen buslijn Aalderinkshoek

stationdinsdag 09 april 2019 21:54

Ruim een jaar geleden is een eventuele verlegging van buslijn 95 door de Aalderinkshoek voorgesteld ter vervanging van de huidige lijn 525. Keolis werkte aan een concreet onderzoeksvoorstel, de resultaten werden spoedig verwacht en de gemeenteraad zou worden geïnformeerd. Tijd om te informeren wat de status is.

Geacht college,

De fractie van de ChristenUnie heeft u op 5 maart 2018 vragen gesteld omtrent de buslijn 95 (voorheen lijn 80) door de Aalderinkshoek. Hierop heeft u geantwoord in uw brief van 20 maart 2018. In het antwoord zegt u dat Keolis een onderzoeksvoorstel zal doen. Hierin zullen de volgende aspecten bekeken worden:

  1. Onderzoek naar de vervoerwaarde van lijn 95 (80) bij routering door de Aalderinkshoek in vergelijking met de vervoerwaarde van de huidige lijn 525;
  2. Ontwerp en kostenraming van de benodigde infrastructurele-aanpassingen in de wijk en de verbinding naar de Wierdensestraat, inclusief een veilige aansluiting op de Wierdensestraat;
  3. Draagvlak onder wijkbewoners over vervanging van lijn 525 door lijn 95 en de beoogde route van lijn 95;
  4. Prognose ten aanzien van de continuïteit van de dienst van lijn 95 in de komende jaren, qua dienstregelingsdagen/tijden en frequentie;
  5. Kosten van het onderzoek en kostenverdeling tussen de betrokken partijen, waaronder de gemeente Almelo.

Ook antwoordt u dat het onderzoeksvoorstel inclusief dekkingsvoorstel van de aan de gemeente toe te rekenen kosten aan de gemeenteraad zal worden meegedeeld.

Gezien de tijd die inmiddels verstreken is, en er door het college nog steeds geen bericht hierover naar de gemeenteraad is gekomen hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u nog steeds in overleg met Keolis over dit onderzoek en wat is de status hiervan?

Vanaf 1 juli 2018 kunnen reizigers in de gemeente Rijssen-Holten gebruik maken van TwentsFlex, een nieuwe flexibele vervoersservice van Syntus/Keolis. Deze vorm van Openbaar Vervoer is aangeboden tijdens de periode van het voorgenoemde onderzoek.

  1. Is dit initiatief ook meegenomen in het onderzoek?
  2. Zo niet, bent u bereid om een onderzoek in te stellen of deze vorm van Openbaar Vervoer ook mogelijk zou kunnen zijn in de gemeente Almelo?

Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie ChristenUnie Almelo
Jeanet Buikema

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen buslijn Aalderinkshoek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.