Schriftelijke vragen hulp aan kinderen in AZC

kinderpardon 624x270donderdag 07 februari 2019 19:48

Met ingang van dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor hulp aan kinderen in het AZC. Is de gemeente Almelo hier klaar voor? De fractie heeft hier een aantal vragen over gesteld.

Onderstaand vindt u de vragen. Zodra de antwoorden bekend zijn laten we u dat weten.

Geacht college,

Tot 31 december jl. was het COA verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan kinderen in AZC’s. Dit
was afgesproken bij de invoering van de nieuwe Jeugdwet (1 januari 2015) als tijdelijke regeling
die verliep per 1 januari 2019. Vanaf heden worden de middelen die daarvoor bestemd zijn via een
decentralisatie uitkering overgeheveld van het COA naar gemeenten.
De afgelopen periode is in verschillende pilots getoetst hoe de jeugdhulp voor kinderen in AZC’s
binnen de gemeentelijke kaders kon worden vormgegeven. Volgens het COA ‘zijn de uitkomsten
van deze pilots positief en zien betrokken partijen voordelen om de jeugdhulp voor de
minderjarige bewoners van het COA te regelen zoals deze is geregeld voor andere bewoners in die
gemeente.’ Critici, zoals voorzitter Helen Schuurmans van de werkgroep Kind in AZC, (een
samenwerking van Unicef, Defence for Children, Vluchtelingenwerk, kerk in Actie, Warchild en De
Vrolijkheid) maken hierbij een kanttekening: Het budget bij deze pilots was onbeperkt terwijl er in
het nieuwe systeem per kind 740 euro beschikbaar is. Veel van de kinderen in AZC’s zijn kwetsbaar
en ontvangen hulp vanwege traumatische ervaringen en instabiele omstandigheden. De extra zorg
voor kinderen in AZC’s betekent een toename van druk op de jeugdzorg die in Almelo toch al een
punt van zorg is.

In deze context heeft de ChristenUnie Almelo de volgende vragen:

 1. Op welke manier heeft de gemeente Almelo zich voorbereid op de overheveling van de
  jeugdzorg voor kinderen in AZC’s van het COA naar de gemeente?
 2. Is in onze gemeente per 1 januari 2019 de zorg voor deze kwetsbare kinderen gewaarborgd?
 3. Is het bedrag dat in de decembercirculaire genoemd wordt, voldoende om de benodigde zorg
  te leveren?
 4. Zijn de beleidsinstrumenten en de uitvoeringscapaciteit van de gemeente Almelo voldoende
  uitgerust voor deze extra taak voor de Jeugdzorg in Almelo? Mocht het college hierover zorgen
  hebben, welke zijn dat?

Met vriendelijke groet,
Namens de Fractie ChristenUnie Almelo
Wouter Teeuw

Labels
Asiel
Fractie

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen hulp aan kinderen in AZC'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.