Halloweenkoopavond

kolkjewoensdag 31 oktober 2018 19:29

De binnenstad snakt naar reuring. Maar niet iedereen waardeert het dat, in een tijd waarin oorlog en wreedheid wereldwijd ontzetting oproepen, het naspelen hiervan als vermaak voor het grote publiek wordt gepresenteerd. Voor de ChristenUnie reden een aantal vragen aan het college te stellen.

Geacht college,

Vandaag is het 31 oktober, de dag voor Allerheiligen. In de katholieke traditie is de avond van 31 oktober een avond van voorbereiding op de herdenking van de overleden heiligen. Vanuit Ierland en Groot Brittannië is deze avond door de eeuwen heen verworden tot een avond waarop ‘gedacht’ wordt aan de geesten van overleden mensen die rondwaren. Het krijgt dan al gauw een associatie met de dood. Ook in Nederland wordt op steeds meer plaatsen deze Hallow-e’en, of All Hallows Eve, ‘gevierd’ als Halloween. Een happening die dan ook gepaard gaat met griezelen om geesten.

Op donderdag 25 oktober is in de binnenstad van Almelo een Halloween koopavond georganiseerd. Over de Halloweenactiviteiten op deze avond hebben ons verontrustende berichten bereikt van mensen die deze avond in de binnenstad waren. Het gaat dan voornamelijk om uitingen van toneel die een associatie opwekte naar IS taferelen. Een associatie met terechtstellingen door IS op onschuldige gevangenen, op de meest gruwelijke wijze. In het toneel werd een personage in een kooi rond gereden, gevolgd door figuranten verkleed in Ku-Klux-Klan gewaden. Duidelijk werd dat de personage in de kooi terechtgesteld werd. Dit heeft bij verscheidene mensen in het publiek een angstige ervaring opgeleverd.

Wij zijn ons er van bewust dat activiteiten in de binnenstad voor reuring zorgt die we graag willen. Wel vragen we ons af of dit ‘feest’ zo niet verwordt tot een processie met discutabele taferelen die aanstootgevend werken bij delen van het publiek, zoals deze keer bij Syrische vluchtelingen, bij (kleine) kinderen, bij mensen die zich geïntimideerd voelen door Ku-Klux-Klan kleding.  Dit  soort uitingen kan leiden tot angst bij kinderen en stress bij mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt.

Wij hebben daarom aan het college de volgende vragen:            

  1. Heeft het college een vergunning afgeven voor dit evenement in de binnenstad op 25 oktober 2018?
  2. Zo ja, was het college ook exact op de hoogte van de inhoud van dit evenement?
  3. Als het college een vergunning afgeeft voor een dergelijk evenement, in hoeverre heeft zij dan invloed op de invulling daarvan?
  4. Worden er in een vergunning voor een evenement ook bepalingen opgenomen omtrent uitingen, een soort kijkwijzer waaraan voldaan moet worden om een evenement te toetsen aan ethische normen zodat een evenement niet kan doorslaan naar uitingen van minder goede smaak, alleen om het publiek te vermaken?
  5. Is het college het met ons eens dat een dergelijk evenement op de manier zoals dat georganiseerd is op 25 oktober de veiligheid en het welbevinden van de inwoners van Almelo zou kunnen schaden?                                 

Hartelijke groet,
Namens de ChristenUnie fractie
Jeanet Buikema

Labels
2018
Fractie

« Terug

Reacties op 'Halloweenkoopavond'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.