Nieuw fietspad langs de Plesmanweg

cycleprint plesmanwegdinsdag 04 juli 2017 23:00

De ChristenUnie wil dat Almelo een stad is waar je goed kunt fietsen. Fijn en veilig fietsen was ook onze insteek bij de raadsvergadering over een nieuw fietspad langs de Plesmanweg. Helaas kreeg de discussie een wat vervelende (politieke) wending. Maar ondanks de commotie was (en blijft) onze fractie gericht op de inhoud: een fietsvriendelijk Almelo.

Hieronder de bijdrage in eerste termijn van de ChristenUnie (raadslid Michiel van Heek):

Ik wil graag beginnen met dit kaartje. Zoals u kunt zien is de Turfkade een belangrijke route voor fietsers tussen Aadorp en Almelo. En dat zal ook zo blijven, of je het fietspad nu fietssnelweg noemt of niet. Natuurlijk is de Turfkade een belangrijke weg voor auto's en vrachtwagens, maar dus ook voor fietsers. Dit beeld wilde ik toch even neerzetten.

De ChristenUnie is blij met het voorstel om een tweerichtingsfietspad aan te leggen, met een zo breed mogelijke middenberm, zodat afslaande vrachtauto's goed kunnen zien of er fietsers aankomen. Veiligheid heeft voor ons hoge prioriteit. Daarom zijn wij ook tegen snelheidsremmende maatregelen voor fietsers. Deze maatregelen wekken namelijk onbewust de indruk dat de fietser voorrang moet verlenen. Het kan gevaarlijk zijn als auto's daardoor onterecht voorrang nemen.

Ik weet uit eigen ervaring dat fietsers een enorme hekel hebben aan ribbeltjes of anderszins slecht wegdek. Maar ik zeg het vooral in het belang van de veiligheid, voor een duidelijke voorrangssituatie. Snelheidsremmende maatregelen zijn wel nodig, maar dan voor het auto- en vrachtverkeer.

Het volgende plaatje is een voorbeeld van een geslaagd kruispunt met een doorgaande fietsroute. Wat maakt dit tot een veilig kruispunt? Een effectieve voordrempel (voor als de automobilist even op zijn telefoon bezig is), uitzicht/overzicht, een verhoogd fietspad en een as-verspringing. Ik laat dit plaatje niet zien om direct zo toe te passen op de Plesmanweg, maar het kan wel dienen als inspiratie.

Laat ik ook een duit in het zakje doen van de oost west discussie. De ChristenUnie heeft een lichte voorkeur voor de oostvariant. Vanwege de argumenten die de Fietsersbond genoemd heeft. We zullen het amendement van de PvdA dus steunen.

Ten slotte, al gaat het vanavond niet hierover: fietssnelweg F35. Vorige week hebben wij een motie ingediend om de knelpunten scherper in beeld te krijgen. Die motie heeft het helaas niet gehaald. Toch blijven wij erop aandringen, anders komt de F35 nooit van de grond. En de F35 zien wij toch als een belangrijk middel om mensen uit de auto en op te fiets te krijgen.

Labels
2017
Fractie

« Terug