Almelo pakt de Omgevingswet aan

aan-de-slag-met-de-omgevingwetdinsdag 09 mei 2017 23:00

Als gevolg van een ChristenUnie-motie uit 2016, stelde de gemeenteraad op 9 mei jl. een plan van aanpak vast om Almelo voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet betekent een enorme verandering van het omgevingsrecht en de ruimtelijke ordening. ChristenUnie-raadslid Michiel van Heek sprak:

Voorzitter, een verheugend moment. Ik zie dit toch wel een beetje als de officiële aftrap van de Omgevingswet in Almelo.

Als ChristenUnie-fractie zijn we blij dat er een plan van aanpak voorligt. Alle aspecten van onze motie zien we erin terug: het betrekken van de raad, integraal werken... En terecht wordt gesteld dat zo'n cultuurverandering niet morgenochtend al gerealiseerd is.

Nog wel een punt van aandacht. In onze motie stond de zinsnede "Niet perse minder, maar anders reguleren". Op sommige plekken in het plan van aanpak zou je bijna de indruk krijgen dat het hoogste doel van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk bouwvergunningen af te geven. Maar dat is natuurlijk niet zo. De gemeente blijft essentieel en onvervangbaar hoeder van het algemeen belang. En het algemeen belang is in dit geval een aangename en duurzame leefomgeving. Het "anders" reguleren betekent: meer op het communicatieve, meer uitnodigend.

Verder bespeuren wij een afwachtende houding met betrekking tot automatisering. Valt een beetje tegen van een gemeente die op ander beleidsterrein zo ambitieus wil automatiseren dat het zelfs minister Plasterk verrast. Heel mooi natuurlijk om samen met andere gemeenten software te ontwikkelen voor stemcomputers. Maar waarom dan niet samen met andere gemeenten software ontwikkelen voor de Omgevingswet? Rijssen-Holten is daar bijvoorbeeld heel ver mee. Volgens mij is het zelfs open source. Is er al contact geweest met afdeling ICT? Ook dat valt onder integraal werken.

Ten slotte. Het plan van aanpak is -terecht- heel erg gericht op de stappen die nodig zijn om de organisatie en procedures klaar te stomen. Maar welke stappen zijn nodig om inhoudelijk straks een goede omgevingsvisie te hebben? De ChristenUnie pleit daarom ook voor inhoudelijke voorbereiding. In overleg met het presidium en met ambtenaren zullen wij een workshop organiseren over "Dilemma's in het omgevingsbeleid".

Labels
2017
Fractie

« Terug