Groenbedrijf en Soweco

Herfst Almelodinsdag 20 december 2016 20:50

De ChristenUnie Almelo pleit voor een sterkere positie van Soweco bij het buiten de deur zetten van het groenbedrijf. Daartoe is op 20 december een motie behandeld.

De gemeente wil zich ontwikkelen tot een regiegemeente en daarom uitvoerende taken zoals het groenbeheer buiten de deur zetten (sourcingsbeleid). Twente Milieu is de partner die men daarvoor op het oog heeft. De ChristenUnie is hier niet per se tegen, maar heeft heeft zich vanaf het begin er wel over verbaasd waarom er niet meer alternatieven zijn of worden afgewogen. In het bijzonder zien we dat het groenbeheer een belangrijke activiteit is voor voor mensen met een arbeidshandicap. Waarom wordt Soweco niet gevraagd? Hier is nooit een duidelijk antwoord op gekomen. Impliciet werd gedacht dat ambtenaren wellicht niet voor Soweco wilden werken. Maar inmiddels blijkt dat ze niet (of ook niet?) bij Twente Milieu willen werken! Dat maakt dus niet het verschil…

Soweco is wel betrokken bij de onderhandelingen met Twente Milieu. Deel van het werk gaat naar Soweco. Maar hoe dit gaat uitpakken blijft onduidelijk. Er is (al sinds februari 2016!) een convenant tussen de Gemeente, Twente Milieu en Soweco waarin staat dat de inzet van Soweco bij het groenbeheer minimaal gelijk zal zijn aan de huidige inzet. Dat is goed nieuws! Feit is wel dat, ondanks het convenant, Twente Milieu hier het afgelopen jaar nog geen werk van heeft gemaakt. Feit is ook Soweco de wens heeft om zich niet te beperken tot de inzet en begeleiding van de huidige Soweco medewerkers, maar in de toekomst ook de partner wil zijn voor de inzet van de brede doelgroep vanuit de Participatiewet. Dit staat ook in het (ondertekende) convenant maar hier blijkt weer nog niet over besloten te zijn....

De motie (zie bijlage) vraagt nu om Soweco als "gelijkwaardige" partner te behandelen door ze -net als Twente Milieu- ook om een voorstel (offerte) te vragen. De motie vraagt ook de raad daarin mee te nemen/over te informeren. De motie beoogt niet dat de raad op de stoel van het college gaat zitten en allerlei uitvoeringsdetails gaat regelen. De motie beoogt dat de positie van mensen met een arbeidshandicap wordt versterkt waar het gaat om het uitvoeren van eenvoudig werk. Dit is het beste geborgd bij Soweco.

De behandeling van de motie gaf veel reuring, vooral omdat de raad al langer om alternatieven vraagt, dit in een politiek beraad op 9 september 2015 ook is toegezegd, maar hier maar geen informatie over krijgt. Partijen stelden voor de motie te verbreden naar meer alternatieven dan Soweco alleen. Na een schorsing is besloten de motie niet even snel aan te paasen, maar aan te houden tot januari; en is tegelijkertijd het college gevraagd om te komen met informatie over de afweging om met Twente Milieu in zee te willen gaan.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2016_12_21 Motie CU LA AC - Groenbeheer en Soweco130.4 kBapplication/pdfdownload
Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Groenbedrijf en Soweco'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.