Welkom bij de ChristenUnie Almelo

Nieuws met label 'Zorg, Welzijn & Sport'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Vragen over vervoer van en naar dagbesteding

Verpleegster oude vrouwdonderdag 18 januari 2018 21:44 Een cliƫnt die onverwachts vroeg wordt opgehaald en vervolgens een half uur op straat staat te wachten tot de dagopvang open is. Hoe is het mogelijk. Als fractie hebben we hierover in bredere zin vragen gesteld aan het college. lees verder
Labels
2018
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

ChristenUnie zorgt voor opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz

geldbundelswoensdag 11 februari 2015 19:36 Op verzoek van de ChristenUnie wordt het innen van de ouderbijdrage jeugd-GGZ opgeschort door de gemeente. Dat heeft wethouder Timmer in antwoord op mondelinge vragen tijdens de raad van 10 februari jl. lees verder
Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport

ChristenUnie wil helderheid over zorgmijders in de jeugd-ggz

Wouter Teeuwwoensdag 28 januari 2015 20:14 De ChristenUnie in Almelo maakt zich zorgen over zorgmijders vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz. De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het kan niet zo zijn dat kwetsbare kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiƫle drempel. De ChristenUnie wil daarom van het college weten hoe groot het probleem in Almelo is. lees verder
Labels
Fractie
Vragen
Zorg, Welzijn & Sport

Aandacht gevraagd voor mantelzorg!

Topbanner geld 944x390dinsdag 28 oktober 2014 21:35 Tijdens de raad van 28 oktober jl. is de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Almelo 2015 vastgesteld. Gegeven alle onzekerheden hebben we de indruk dat het beleid in Almelo en de achterliggende intenties goed zijn. Dat waarderen we! Wel vragen we aandacht voor twee extra kwetsbare groepen: chronisch zieken en mantelzorgers. Dit zullen we goed in de gaten houden. lees verder
Labels
Fractie
Zorg, Welzijn & Sport