Welkom bij de ChristenUnie Almelo

Nieuws met label 'Fractie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Mondelinge vragen koopzondag

zondag open 168vrijdag 30 november 2018 14:32 De lobby van een paar supermarkten weegt zwaarder dan andere maatschappelijke belangen. Zonder motivatie of evaluatie worden de openingstijden op zondag eenvoudig verruimd. Zelfs al zijn twee van de vier wethouders tegen. Zo doen we dat in Almelo. lees verder
Labels
2018
Fractie
Vragen

Motie Blijverslening aangenomen

blijverslening-SVn-logo.jpgdonderdag 01 november 2018 10:41 Voor ouderen is het vanwege inkomen en leeftijd vaak lastig een hypotheek te krijgen om de woning aan te passen. Dit is op te lossen via een Blijverslening, waar de Almelose ouderenbonden (COSBO) voor pleiten en hetgeen ook in ons verkiezingsprogramma staat. Met een Blijverslening bevordert een gemeente het zelfstandig thuis wonen. Een motie hierover is met algemene stemmen door de Raad aangenomen. lees verder
Labels
2018
Fractie

Preventie via vrijwilligerscoach

vrouwen coachen meiden.jpgdonderdag 01 november 2018 10:10 Vrouwen Coachen Meiden is een project dat meiden en jonge vrouwen een steuntje in de rug geeft wanneer het op school of thuis of anderszins niet zo soepel loopt. Onze motie om te onderzoeken of en hoe dit (preventieve) project kan worden meegenomen in de Almelose aanpak is met ruime meerderheid aangenomen door de raad. lees verder
Labels
2018
Fractie

Bijdrage raadsvergadering over begroting 2019

stadhuis_19dewoensdag 31 oktober 2018 20:00 Op 1 november behandelt de Gemeenteraad de begroting voor 2019. Traditiegetrouw komen de fracties in de Raad dan met hun Algemene Beschouwingen. Onderstaand vindt u de bijdrage van de fractie van de ChristenUnie. lees verder
Labels
2018
Fractie

Halloweenkoopavond

kolkjewoensdag 31 oktober 2018 19:29 De binnenstad snakt naar reuring. Maar niet iedereen waardeert het dat, in een tijd waarin oorlog en wreedheid wereldwijd ontzetting oproepen, het naspelen hiervan als vermaak voor het grote publiek wordt gepresenteerd. Voor de ChristenUnie reden een aantal vragen aan het college te stellen. lees verder
Labels
2018
Fractie