Fractienieuwsbrief Nieuwjaar 2022

Januari 2022

Beste ##firstname## ##lastname##,

Alweer een jaar voorbij, en ook de huidige bestuursperiode zit er bijna op. In maart zijn er verkiezingen en mogen we vooruit zien naar een hoopvolle, nieuwe periode. In dankbaarheid kijken we terug naar wat wij als ChristenUnie de afgelopen vier jaar mochten bereiken:

 • Een blijvend financieel herstel onder leiding van Alex Langius als wethouder Financiën namens de ChristenUnie.
 • Versterken van preventie in de zorg door te investeren in vroegsignalering.
 • Investeren in opvoedingsondersteuning en de ondersteuning van jonge moeders.
 • Uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk en de relatie onderwijs-Jeugdzorg.
 • Het uitvoeren van een aanvalsplan laaggeletterdheid.
 • Strijd tegen eenzaamheid en maatschappelijke isolement, via de coalitie Kom Erbij Almelo, aansluitend op de ChristenUnie ambities voor een waardig ouder worden.
 • Integrale aanpak van problematische schulden, met onder andere subisidie voor SchuldHulpMaatje Almelo.
 • Collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen (115% bijstandsnorm).
 • Verbeteren van de uitstraling van de binnenstad door het water terug in de stad en een fonds voor gevelverbetering.
 • Geld voor het ontwikkelen van een kerkenvisie.
 • Leegstand binnenstad tegengaan met een leegstandsverordening.
 • Instellen van een Blijverslening zodat ouderen kunnen investeren in (verduurzaming van) hun woning.
 • Versnelling van de aanleg van de fietssnelweg F35 (tracé in De Riet komt eraan).
 • Realisatie van een stedenband met Ejmiatsin in Armenië gericht op cultuur, toerisme en economie.
 • Stappen richting een duurzame, klimaatbestendige en leefbare stad, zoals ons initiatief voor een gratis regenton.
 • Succesvolle lobby voor afschaffen verhuurdersheffing zodat woningbouwverenigingen meer geld hebben voor verduurzaming en 'de energietransitie'.
 • Het hoog op de agenda krijgen van mensenhandel en uitbuiting.

Op al deze punten heeft de ChristenUnie via coalitie-onderhandelingen en afspraken, via Alex Langius als portefeuille-houdende bestuurder, of via moties en politiek handwerk van de fractie een beslissende rol gespeeld.

Ook komend jaar en komende periode zullen we ons met hart en ziel blijven inzetten voor Almelo. Voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, voor een rechtvaardiger verdeling van welvaart en inkomens, voor betaalbare woningen, voor betere zorg voor de schepping, voor een humaner vluchtelingenbeleid, voor bestrijding van ondermijning, voor meer veiligheid, dichtbij en verder weg. We willen verder bouwen aan een nieuwe, open bestuurscultuur en bovenal een dienstbare overheid. We doen dit in afhankelijkheid van onze liefhebbende God. We wensen u en elkaar daarbij veel heil en Gods onmisbare zegen toe.

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. (Jeremia 29:7)

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw (fractievoorzitter)
Jeanet Buikema (raadslid)
Reijer Copier (raadsvolger)
Elise Klaasen (lijsttrekker)
Rita Tomas (kandidaat raadslid)
Alex Langius (wethouder)

 

Verkiezingsprogramma: Samen Recht Doen

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Almelo voor de periode 2022 - 2026 is beschikbaar. Een team van mensen heeft het programma met als motto 'samen recht doen' uitgewerkt en de ledenvergadering heeft haar akkoord gegeven.

Lees verder

Elise Klaasen lijsttrekker ChristenUnie Almelo

De kandidatenlijst, samengesteld door een selectiecommissie, kent een brede en enthousiaste vertegenwoordiging uit de achterban. Voor het eerst in de geschiedenis van de ChristenUnie Almelo wordt de lijst aangevoerd door een vrouw. De nieuwe lijsttrekker is Elise Klaasen.

Lees verder

Algemene beschouwingen bij de begroting 2022

Op 9 en 11 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting van 2022. Kort samengevat heeft de stad er nog nooit zo goed voorgestaan. Lees onze algemene beschouwingen.

Lees verder

ChristenUnie motie na vier jaar omarmd door college

November 2017 maakte de ChristenUnie zich sterk voor 'Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)'. Overbodig zei de wethouder. Zonde van de tijd zelfs. De raad stemde vervolgens tegen onze motie. Per raadsbrief van 22 september 2021 laat het college weten alsnog om te zijn.

Lees verder

Raad wil integriteitsonderzoek Twence

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de Raad met ruime meerderheid het college verzocht om bij Twence aan te dringen op een integriteitsonderzoek. Er lijkt heel wat aan de hand.

Lees verder