Visie op Almelo

Onze visie op Almelo in 2018

Bent u benieuwd hoe Almelo er uit ziet in 2018? Dit is onze visie.

Een betrouwbaar Almeloos gemeentebestuur:

 • Stimuleert burgers om zelf verantwoordelijkheden op te pakken.
 • Vertrouwt haar burgers en organisaties en geeft hun initiatieven de ruimte.
 • Begeleidt en ondersteunt vrijwilligerswerk en initiatieven van burgers.
 • Hanteert een bestuursstijl van “verbinden” waarin samenwerking wordt gezocht met maatschappelijke organisaties en burgers.
 • Beschermt burgers ervoor om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.
 • Voert een actief handhavingsbeleid.
 • Gaat zorgvuldig om met gemeenschapsgeld, beperkt de risico’s en heeft een jaarlijks sluitende begroting.

In een gezonde Almelose samenleving:

 • Doet iedereen (blijvend) mee op een manier die past bij zijn/haar mogelijkheden.
 • Hebben mensen met een beperking geen extra kosten.
 • Zijn we zuinig op vrijwilligers en is er een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.
 • Is er keuzevrijheid om zorg en educatie te verkrijgen die past bij de persoonlijke situatie en levensovertuiging.
 • Werkt de gemeente intensief samen met ‘vindplaatsen van armoede’ (Voedselbank, Boodschappenmand, SchuldHulpMaatje, EZRA Foudation, Stichting Present en kerken).
 • Belanden er geen er asielzoekers tussen wal en schip.
 • Investeert de gemeente in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk.

Voor duurzaam werken, wonen en leven in Almelo:

 • Zijn er minder regels, meer ruimte en meer kansen voor ondernemers.
 • Worden kleine ondernemers beschermd tegen de koopzondag.
 • Is er een bruisend centrum met een hoge bevolkingsdichtheid en behoud van beeldbepalende en historische gebouwen.
 • Is landbouw de “drager” van het buitengebied en de groene longen van de stad.
 • Wordt er duurzaam en energieneutraal gebouwd en geeft de overheid het goede voorbeeld.
 • Krijgen fiets en openbaar vervoer prioriteit.
 • Is er toekomstbestendig waterbeheer waarbij wordt voorkomen dat de afvoer van regenwater via het riool gaat.

Spreekt dit u aan?

Stem dan op de ChristenUnie