19. Lidy Winters

  • "Verstandig, wijs en persoonlijk betrokken."

    Ik zet me graag in voor de ChristenUnie. Naar mijn mening een partij die verbindt, actief is en oplossingsgericht handelt. Op basis van mooie waarden en goede normen.

    Op alle niveaus, gemeentelijk, provinciaal en landelijk, speelt de ChristenUnie een positieve rol: verstandig, wijs en persoonlijk betrokken. Dat hebben we in Nederland en ook in Almelo nodig. We hebben een mooie stad met enorm veel mogelijkheden om goed te doen. De stad, de mensen, de talenten... Laten we daarin investeren, daarvoor inspanning leveren en daar dan ook van genieten. Dat zie ik goed terug in het programma van de ChristenUnie. Daarom stem ik ChristenUnie en daarom sta ik op de kieslijst.