12. Dinant Pas

  • "Omzien naar elkaar vanuit een betrokken samenleving."

    Mijn naam is Dinant Pas. Mijn vrouw Lisette en ik zijn de ouders van Matthijs (1997), Marileen (2000) en Thomas (2004). Ik ben in Almelo geboren en opgegroeid. Na vele jaren ook in Almelo gewerkt te hebben ben ik sinds kort werkzaam in het nabijgelegen Fleringen, als manager van een serviceteam.

    In Almelo ben ik als vrijwilliger actief in het sociaal domein. Mede op mijn initiatief is in 2013 Schuldhulpmaatje Almelo van start gegaan, waarvoor ik nog steeds actief ben als bestuurslid. En Schuldhulpmaatje Almelo heeft haar maatschappelijke relevantie in de afgelopen vijf jaar bewezen. Tevens ben ik als bestuurslid bij Stichting Help Oost Europa direct betrokken bij een aantal projecten in Roemenië. We helpen daar meerdere zeer arme families in hun eerste levensbehoeften als eten, warmte en huisvesting. Ook ben ik een vijftal jaren voorzitter geweest van de centrale diaconie van de Protestantse Gemeente Almelo. In combinatie met het werk voor Schuldhulpmaatje heb ik hiermee veel ervaring opgedaan met de armoedeproblematiek in Almelo.

    Vooral dit laatste maakt dat ik de ChristenUnie in Almelo graag ondersteun en mijn bijdrage wil leveren, vanuit een persoonlijke en mijn inziens ook Bijbelse visie: omzien naar elkaar vanuit een betrokken samenleving. De armoedeproblematiek is groot in Almelo. Een betrokken samenleving vraagt ook een betrokken stadsbestuur. En ik wil niet alleen toekijken, maar daaraan actief een bijdrage leveren.