8. Sander Smits

  • "Stimuleren van een gezonde levensstijl. Met sport en beweging, en waar nodig een beetje hulp om in beweging te komen."

    De maatschappij, dat ben jij. En dat wil ik laten zien. Wanneer ik in mijn eigen leven keuzes maak, wil ik weten wat het doet met mijn medemens. Mijn keuzes mogen de vrijheid van een ander niet in de weg staan. Des te meer geldt dit voor overheden. Beslissingen die de overheid neemt, raken immers iedereen. Er moet balans zijn. Overal.

    Ons afval bijvoorbeeld mag niet het probleem worden van anderen. En nog beter is het om afval slim om te zetten in grondstoffen. We moeten zuinig omspringen met energie, en toch mogen we er best warm bij zitten. Ondernemers moeten kunnen ondernemen, maar niet tot elke prijs. Openbare voorzieningen moeten ten goede komen aan zoveel mogelijk mensen, want ze zijn immers van ons allemaal. En ik vind het belangrijk dat een gezonde levensstijl gestimuleerd wordt. Met sport en beweging, en waar nodig een beetje hulp om in beweging te komen.

    Een leefbare samenleving bouwen we met respect voor elkaars overtuiging en levenshouding. Mijn geloof is voor mij de basis van deze overtuiging.