6. Laura de Ruiter-Parvan

  • "Ontdekt dat er wel degelijk oprechte politici zijn."

    Geef geloof een stem! Dit motto spreekt mij aan: het uitdragen van het geloof, ook in de politiek. En dan sta ik, tot mijn eigen verassing, op de lijst van ChristenUnie. Hoe is dat zo gekomen?

    Opgegroeid in Roemenië, heb ik meegekregen dat mensen die zich bezighouden met de politiek dit vaak uit eigenbelang doen. Hierdoor was mijn beeld van politiek niet erg positief, en had ik weinig tot geen vertrouwen in het politieke systeem. In Nederland ontdekte ik dat politiek wèl werkt en dat er wel degelijk oprechte politici zijn.

    Dankzij mijn echtgenoot ben ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in de politiek en wat in de samenleving speelt. Het contact met de lokale politiek is ontstaan via de kerk. Met plezier en overtuiging neem ik nu deel aan de denktank van de ChristenUnie op lokaal niveau.

    Het geloof in de God van de Bijbel wordt uitgedragen in de christelijke politiek. Een mens hoort te handelen naar zijn kernwaarden en normen, of hij nu in God gelooft, of in zichzelf, of in wie dan ook. Door mijn inzet voor het werk van de ChristenUnie in Almelo geef ik mijn geloof een stem!