1. Wouter Teeuw

  • "Het is waardevol als we ons als burgers samen verantwoordelijk voelen. En dat ook actief handen en voeten geven. Zo doet iedereen mee en komt iedereen tot bloei, op zijn of haar eigen niveau. Dat vraagt een dienende (geen heersende!) overheid die dit actief ondersteunt, ook financieel."

    Ik ben Wouter Teeuw, 50 jaar, getrouwd en vader van drie kinderen, van wie er twee studeren en één in Almelo op de middelbare school zit. In het dagelijks leven leid ik als lector een onderzoeksgroep bij Saxion, waar we samen met studenten, docenten en bedrijven (internationale) onderzoeksprojecten op het gebied van de ICT innovaties uitvoeren. De afgelopen vier jaar mocht ik al de fractie van de ChristenUnie Almelo leiden. Ik heb me vanuit de fractie sterk gemaakt voor de zwaken in de samenleving. Punten als de collectieve ziektekostenverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten, bed-bad-brood-begeleiding voor ontheemden, een sterk Soweco om mensen met een beperking naar de arbeidsmarkt te leiden of huishuidelijke hulp voor wie zelf niemand heeft.

    Ik ben dankbaar dat bestuur en leden mij het vertrouwen hebben gegeven om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen de lijst van de ChristenUnie Almelo opnieuw te trekken. Hopelijk komen wij wederom met minstens twee personen in de raad. De afgelopen verkiezingen hadden we twee volle zetels wat maakte dat andere partijen ons het vertrouwen schonken om een wethouder te leveren!

    Uit Micha 6:8 krijgen we allemaal een roeping van God. "Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God". Dat drijft ook mij om me in te zetten voor onze mooie stad Almelo. God geeft ons allemaal een plek, een roeping. In je roeping komen talenten en kansen samen. Graag wil ik mij als christen inzetten dat iedereen in de hele stad tot zijn recht mag komen. Want iedereen telt mee!