16. Jan Santman

Ik ben Jan Santman, 71 jaar oud en 49 jaar getrouwd met Marjan. Ik ben altijd politiek geïnteresseerd geweest en stemde R.P.F. en daarna ChristenUnie. De opvatting onder Christenen dat politiek ‘smerig’ is én de Bijbelse oproep te bidden voor onze (plaatselijke) overheid hebben er uiteindelijk toe geleid mij aan te melden als lid.