9. Gerda de Vries

Ik ben Gerda de Vries - de Vries, getrouwd met Anton, moeder van 4 kinderen en oma van 10 kleinkinderen. Ik mag nu genieten van mijn pensioen na 36 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, als docent, coach en als vertrouwenspersoon. Mijn betrokkenheid op jeugd blijft. Vooral op die met problemen (een belangrijke taak voor de gemeente Almelo in de toekomst!). Blij ben ik met talentvolle jongeren op de kandidatenlijst. Maar vooral blij met christenen uit verschillende kerken in Almelo die samen het geloof in Jezus Christus handen en voeten willen geven in de lokale politiek.

Vrijheid van onderwijs is een groot goed. Elk kind moet zich kunnen ontwikkelen op zijn eigen wijze en op de manier die de ouders vanuit hun levensbeschouwing de beste vinden. Van vier tot twaalf jaar voortdurend getest worden is geen garantie voor de juiste manier van leren en werkt voor de docent, kind en ouders beknottend.