8. Jouke Elsinga

Mijn naam is Jouke Elsinga. Ik ben 24 jaar, lid van Perspectief ChristenUnie-jongeren en studeer bestuurskunde aan Universiteit Twente. Binnen de opleiding heb ik mij gespecialiseerd in de oorzaken van werkloosheid en de relatie tussen de prijs van energie, koopkracht en economische groei. De economie als wetenschap gaat ervanuit dat mensen beperkte middelen hebben en onbeperkte behoeften. En verder dat de markt de plaats is om behoeften te stillen en middelen te vergaren. Gelukkig is er in het leven nog meer dan economie.

‘Ik geloof dat God ons ongekende natuurlijke rijkdom heeft gegeven en dat mensen slechts beperkte behoeften hebben. Het gemeentebestuur heeft de plicht serieus in te gaan op de behoeften van haar inwoners, maar ze moet geen ruimte bieden aan ongebreidelde hebzucht of prestigeprojecten. Het besef van een hogere bestemming, naastenliefde en dienstbaarheid moeten in Almelo centraal staan.’