6. Eddie van der Laan

Mijn naam is Eddie van der Laan. Ik ben getrouwd met Gretha en heb 4 kinderen. Als Christen, vader en psycholoog, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, verbind ik mij van harte aan de ChristenUnie, omdat zij als partij de relatie met God en Zijn Woord als belangrijk uitgangspunt centraal stelt. Dit wordt voor mij in het verkiezingsprogramma zichtbaar bij onderwerpen als een betrouwbare overheid, veiligheid, de keuzes die gemaakt moeten worden bij financiële uitgaven en bezuinigingen, de WMO en de Jeugdzorg. De partij heeft daarbij zorg voor mensen in kwetsbare situaties.

In de komende jaren zal de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid en zeggenschap krijgen in de invulling en toewijzing van zorg. Mijn speciale aandacht gaat uit naar de Jeugdzorg. De ChristenUnie zet zich ervoor in dat het hiervoor beschikbare geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de jeugdzorg en dat identiteitsgebonden jeugdzorg deel blijft uitmaken van het palet van aanbieders waaruit straks gekozen zal kunnen worden.

In Zijn Woord zegt God: (….) Op elke plaats waar Ik mijn naam wil laten noemen, zal Ik naar jullie toe komen en je zegenen (NBV Ex. 20: 24). Zou het niet mooi zijn, meer zegen voor de gemeente Almelo?