5. Hendrik Jan Teekens

Ik ben als 'ontwerper water' werkzaam voor de gemeente Enschede en was eerder al zeventien jaar landschapsontwerper voor waterschap Regge & Dinkel. Mijn interesse in water en het waterschap spreekt daarmee voor zich. In het nieuwe waterschap Vechtstromen ondersteun ik de fractie van de ChristenUnie. Ik combineer mijn kennis graag met mijn persoonlijke christelijke grondslag.

‘Er is te weinig aandacht voor schade na hoosbuien en hoge grondwaterstanden in steden en dorpen. Hoewel burgers het grootste deel van de waterschapsbelasting opbrengen, zorgt het waterschap vooral voor droge voeten buiten de bebouwde kom. Waterschap Vechtstromen moet óók aan het werk in de wijk, want iedereen wil droge voeten!’