Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Een hoopvol 2019 toegewenst!

Beste ##firstname## ##insertion## ##lastname##,

Als ChristenUnie Almelo mogen we dankbaar terugkijken op 2018. Na de verkiezingen in maart werden Wouter Teeuw en Jeanet Buikema als raadslid geinstalleerd. Bij de formatie leidde een breed vertrouwen in onze partij ertoe dat Alex Langius wederom aantrad als wethouder. Het is nieuw dat we in een meerderheidscollege zitten. Dat geeft een stabieler bestuur, maar geeft ook meer verantwoordelijkheid om als coalitie te blijven luisteren naar de oppositie en om als ChristenUnie trouw te blijven aan onze idealen. Soms staan we daar helemaal alleen in, maar zullen we blijven roepen. Vaak zien we gelukkig ook dat anderen mee gaan in onze ideeen.

De politiek zit altijd vol verrassingen. In de korte tijd sinds de verkiezingen in maart zijn er al weer twee nieuwe partijen ontstaan in de Almelose Raad. We weten niet wat 2019 zal brengen, maar als ChristenUnie zullen we een stabiel beleid voeren. Daarbij vertrouwen we op, en laten we ons leiden door onze goede God. Voor Almelo wordt 2019 mogelijk een kantelpunt naar een stad met nieuw elan, zoals bovenstaande krantenkop uit Tubantia aangeeft. Bij al deze 'fysieke' veranderingen blijft het zaak de inwoners die het moeilijk hebben niet te vergeten. Almelo is een kwetsbare stad met grote uitdagingen op het gebied van armoede, jeugdzorg en financien. U mag ons daarbij aanspreken op onze verkiezingsbeloften:

  • Zorgen dat iedereen meetelt
  • Investeren in de toekomst van kinderen
  • Opkomen voor (godsdienst)vrijheid

We geven u onderstaand een overzicht van wat we hierin de afgelopen paar maanden hebben gedaan. Daarmee gaan we in 2019 verder, een jaar waarin ook verkiezingen zullen zijn voor de Provinciale Staten met ook een Almelose kandidaat: Elise Klaasen-Lefeu (op nummer 13 van de lijst). En bij de waterschapsverkiezingen in maart kunt u op Jeanet Buikema stemmen.

De ChristenUnie-fractie wenst u een hoopvol en voorspoedig 2019!

Wouter Teeuw, Jeanet Buikema, Reijer Copier (raadsvolger)

 

Kinderpardongemeente

Almelo is bereid om de regering in Den Haag op te roepen om te komen tot een humane oplossing voor kinderen die hier al langer dan 5 jaar zijn en die in Nederland of Almelo zijn geworteld. Ook doet Almelo een oproep voor kortere asielprocedures. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de ChristenUnie fractie.

Almelo kinderpardongemeente

Vrijwilligerscoach

Vrouwen Coachen Meiden is een project dat meiden en jonge vrouwen een steuntje in de rug geeft wanneer het op school of thuis of anderszins niet zo soepel loopt. Onze motie om te onderzoeken of en hoe dit (preventieve) project kan worden meegenomen in de Almelose aanpak is met ruime meerderheid aangenomen door de raad.

Preventie via vrijwilligerscoach

Mondelinge vragen koopzondag

Vorig jaar hebben we ons druk gemaakt om de koopzondagen direct voor kerst en oud en nieuw:
Koopzondag? Zo doen we dat in Almelo!
ChristenUnie gunt Almelo een fijn, lang Kerstweekend

Gelukkig was het een situatie die maar eens in de zeven jaar voorkomt, zei men. Tijden veranderen. Zonder motivatie of evaluatie zijn de openingstijden op zondag ook dit jaar eenvoudig verruimd. De winst is dat we niet meer alleen staan, ook het CDA is nu tegen.
Mondelinge vragen koopzondag

 

Blijverslening

Voor ouderen is het vanwege inkomen en leeftijd vaak lastig een hypotheek te krijgen om de woning aan te passen. Dit is op te lossen via een Blijverslening, waar de Almelose ouderenbonden (COSBO) voor pleiten en hetgeen ook in ons verkiezingsprogramma staat. Met een Blijverslening bevordert een gemeente het zelfstandig thuis wonen. Een motie hierover is met algemene stemmen door de Raad aangenomen.

Lees verder

Halloweenkoopavond

De binnenstad snakt naar reuring. Maar niet iedereen waardeert het dat, in een tijd waarin oorlog en wreedheid wereldwijd ontzetting oproepen, het naspelen hiervan als vermaak voor het grote publiek wordt gepresenteerd. Voor de ChristenUnie reden een aantal vragen aan het college te stellen.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts