Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

September 2021

Beste ##firstname## ##lastname##,

De zomer zit erop en het politieke jaar begint weer. Voor de zittende gemeenteraad is dit de laatste etappe van zijn raadsperiode. In maart 2022 zijn er immers weer verkiezingen. Ondanks COVID19 is er deze periode veel gebeurd. Er is doorgepakt op zowel 'fysiek' als 'sociaal' terrein.

Bij fysiek gaat het o.a. om het water terug in de stad, de hernieuwde binnenstad, het besluit tot een nieuw zwembad, het vullen van het XL Business Park met bedrijven, en duurzaamheidsprojecten zoals het zonnepark bij Aadorp. Denk bij sociaal aan het toekomstbestendig maken van de sociale werkvoorziening (Soweco), de samenwerking tussen de MBO scholen, de aanpak van zorgfraude, een preventieve aanpak rond het voorkomen van schulden, en het opzetten van 'algemene voorzieningen' voor maatschappelijke ondersteuning (dagopvang etc.). Het zijn stuk voor stuk ontwikkelingen waarin de ChristenUnie Almelo een rol heeft gespeeld. Met onze twee zetels qua stemverhouding weliswaar een 'bescheiden' rol, maar als coalitiepartner zeker een niet onbelangrijke rol. Daar zijn we dankbaar voor.

Tegelijkertijd blijft er veel te doen. Er komt een volledig nieuwe manier van werken rond vergunningen (de Omgevingswet). Wat kan en moet Almelo doen gegeven de recente klimaatrapporten? Hoe realiseert Almelo de ambitie voor het bouwen van 3000 nieuwe woningen? Hoe gaan we met de jeugdzorg verder, waar steeds meer jongeren een beroep op doen terwijl gemeenten kampen met financiele tekorten? En wat doen we nu met de 'Stadskade' het deel in het centrum waar de oude AH nog steeds leeg staat en de parkeergarage aan Het Baken 'afbrokkelt'. En natuurlijk de impact van COVID19. Genoeg te doen en deels zal dit ook na de verkiezingen verder worden opgepakt.

Aanstaande verkiezingen betekent dat ook in de gemeenteraad profileringsdrang ontstaat en tegenstellingen kunnen worden uitvergroot. We vragen uw gebed voor goede verstandhoudingen in de raad. Binnen de ChristenUnie mogen we ons gezegend weten met heel veel mensen die onze fractie ondersteunen ('de denktank') en dat niet doen uit persoonlijke profileringsdrang maar vanuit een verlangen het goede voor de stad te doen. Daarbij maakt het niet uit of we aan het begin van een periode staan of aan het eind. We doen wat nodig is. We zetten ons in voor het welzijn van de stad en haar inwoners.

Jezus vertelt het verhaal van de herder die 99 schapen achterlaat om die ene die de weg kwijt is te zoeken. Hier kunnen we van leren en een voorbeeld aan nemen. Juist die ene, die eenzaam is, of in de problemen, misschien -met de toeslagenaffaire nog vers in het geheugen- wel door eigen toedoen of onwetendheid; daar zijn we er voor. Een gemeente die dient in plaats van heerst. Een gemeente met oog voor mensen die zorgt voor rechtvaardigheid. Dat is wat ons te doen staat, daar doen we het ook voor.

In deze nieuwsbrief kijken we nog even terug op het afgelopen halfjaar. We danken u voor uw betrokkenheid en mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het weten, we stellen dit zeer op prijs!

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw, Jeanet Buikema (raadsleden)
Reijer Copier (raadsvolger)

 

Algemene beschouwingen bij de perspectiefnota 2021

Op 29 juni en 1 juli is de zogenaamde perspectiefnota behandeld in de raad. Hierin worden de hoofdlijnen uitgezet voor komende tijd. In november wordt dit dan vertaald in een begroting. Het beeld is dat het goed gaat met de stad. Dit komt vooral om dat de basis (ons huishoudboekje) weer op orde is. De ChristenUnie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Alex Langius bewaakt immers ons huishoudboekje. Als gezegd, in de coalitie zijn we de kleinste, maar niet onbelangrijk!

Lees verder

Energietransitie

Hoe krijgen we de huizen van het aardgas af en is het allemaal betaalbaar? In de raadsvergadering van 22 juni is de Regionale Energie Strategie Twente 1.0 aan de orde geweest. De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met dit koersdocument.

Lees verder

Sociale werkvoorziening

Eerder is besloten tot liquidatie van Soweco en de oprichting van een Nieuwe Uitvoerings Organisatie (NUO) voor de participatiewet/sociale werkvoorziening. In Tubantia lezen we dat Twenterand ineens geen medeoprichter wil zijn van de NUO. Wat is nu de status en wat vindt de ChristenUnie?

Lees verder

Nieuw zwembad

Almelo krijgt een nieuw zwembad! Dit heugelijke feit is door de raad besloten door het benodigde geld beschikbaar te stellen. Feitelijk is het nog een bezuinigingsmaatregel ook, omdat het nieuwe bad minder energie verbruikt. Het college kan nu aan de slag met de realisatie.

Lees verder

Leerlingenvervoer

Het college wil het leerlingenvervoer beperken tot leerlingen die minimaal zes kilometer van school wonen en maximaal negen jaar oud zijn. De raad heeft uiteindelijk, met steun van de ChristenUnie, deze leeftijdgrens op tien jaar in plaats van negen jaar gezet.

Lees verder

Lobby tegen 'verhuurderheffing'

De aan woningcorporaties opgelegde verhuurderheffing heeft negatieve effecten op de woningvoorraad, de mogelijkheden tot verduurzaming en de woonlasten van huurders. Op initiatief van de ChristenUnie is een motie aangenomen om een oproep te doen richting Den Haag om deze heffing af te schaffen. Deze brief is inmiddels verstuurd.

Lees verder

Woningen voor ouderen

In onze vorige nieuwbrief heeft u kunnen lezen over 'Waardig ouder worden'. Wonen is daarbij een belangrijk onderwerp. Ook alternatieve woonvormen hebben onze aandacht. Al jarenlang wordt er bijvoorbeeld gesproken over een plan van Beter Wonen omtrent de huisvesting van Armeense ouderen in de Schelfhorst. Onze fractie bekruipt het gevoel dat betrokkenen aan het lijntje worden gehouden. Vandaar een aantal schriftelijke vragen om duidelijkheid te verschaffen.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts