Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Fractienieuwsbrief zomer 2015

Nieuwe vergaderplek, hetzelfde ChristenUnie-geluid

Beste ##firstname## ##insertion## ##lastname##,

Het afgelopen halfjaar is de gemeenteraad verhuisd naar het nieuwe stadhuis. Een nieuwe vergaderplek waar wij hetzelfde heldere geluid van de ChristenUnie mogen laten horen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die ons als fractie bezighielden. Met als meest recente mijlpaal: de Perspectiefnota. Wij hopen nu te gaan genieten van een rustig zomerreces en we wensen u ook een heel mooie zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw, Michiel van Heek (raadsleden)
Reijer Copier, Meindert Dijkstra (fractieondersteuning)

Kerntaken en financieel perspectief

De gemeente Almelo moet hard bezuinigen. 15 miljoen euro. Maar is dat wel genoeg? En welke keuzes maak je dan als christelijk-sociale partij? Na een lange aanloop werd afgelopen donderdag de Perspectiefnota aangenomen door de raad. De ChristenUnie kwam op voor chronisch zieken en gehandicapten, en voor de participatiesamenleving.

Bijdrage fractie kerntakendiscussie

Gaan burgers taken overnemen van de gemeente?

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2015

Tevreden fractie na behandeling perspectiefnota

Duurzaamheid

Of het nu gaat om water, afval of stadsuitbreidingen: een goede zorg voor de leefomgeving is voor de ChristenUnie van levensbelang.

Geen grote stadsuitbreidingen meer in de toekomst

Duurzaamheid centraal in afvalbeleid

Duurzaam waterbeheer in een participatiesamenleving

Vrijheid van onderwijs

De unieke Nederlandse onderwijsvrijheid is enorm waardevol in een veelkleurige samenleving. Als de Armeens-Apostolische gemeenschap in Almelo een eigen school wil oprichten, vinden wij dat de gemeente dat moet ondersteunen.

Lees verder

Alternatieve plannen

Wij kunnen soms erg kritisch zijn over alle binnenstadsplannen. Maar we zeggen niet alleen hoe het niét moet, als het nodig is komen wij ook met eigen alternatieven. Daarmee laten we zien dat onze kritiek altijd opbouwend bedoeld is.

Lees verder

"Like" ons op Facebook

Wist u dat wij ook een heel actieve Facebook-pagina hebben? We plaatsen daar regelmatig nieuws en foto's. Likenswaardig.

Bed, bad en brood

In december hadden we al aandacht gevraagd voor een menswaardige behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu kunnen we melden dat de wethouder ons daarin heeft gevolgd.

Geld voor Bed, bad en brood

Motie bed-bad-brood aangenomen

Feest op Paasochtend

Op Paasochtend vieren christenen feest in de kerk. Een geestelijk bevrijdingsfeest. Dit jaar vierde Almelo op Paasochtend ook een ander bevrijdingsfeest: het einde van de Duitse bezetting. Welk feest kies je dan?

Kerkgangers niet welkom bij vieren bevrijding?

Herdenking Armeense genocide

Het was dit voorjaar 100 jaar geleden dat in het Ottomaanse rijk de volkerenmoord begon op Armeniërs, een bevolkingsgroep waarvan er tegenwoordig veel in Almelo wonen. Een herdenkingstentoonstelling in de Almelose bibliotheek werd geopend door Arie Slob, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer.

Arie Slob opent tentoonstelling Armeense Genocide in bibliotheek Almelo

CU bezoekt Armeens Genocide Monument Almelo

Bij de officiële herdenking en stille tocht, een paar weken later, waren we uiteraard ook aanwezig.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts