Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

December 2019

De fractie ChristenUnie Almelo wenst u een ...

Beste ##firstname## ##lastname##,

Het jaar 2019 werd op de valreep afgesloten met een positief bericht: Almelo gaat weer over zijn eigen financiën! Na jaren van enkel bezuinigingen kan de stad weer vooruitkijken. Zo gaan we hoopvol het nieuwe jaar in. Een jaar waarin een ieder mag vertrouwen op, en het ook mag verwachten van onze goeddoende God. Een jaar waarin wij weer opkomen voor onze speerpunten: Zorgen dat iedereen meetelt, investeren in de toekomst van kinderen, en opkomen voor (godsdienst)vrijheid. De ChristenUnie-fractie wenst u alle goeds voor 2020!

Wouter Teeuw, Jeanet Buikema (raadsleden)
Reijer Copier (raadsvolger)

 

Algemene beschouwingen bij de Begroting 2020

Op 7 november jl. vergaderde de gemeenteraad van 's ochtends 9 uur tot 's avonds 22 uur over de begroting voor 2020. Lees onze bijdrage over onder andere Soweco, bezuinigingen op subsidies, mensenhandel en prestatiedruk bij jongeren.

Lees verder

Oude stadhuis

De ChristenUnie Almelo heeft zich jarenlang ingespannen voor het behoud van het oude stadhuis. Met de goedkeuring van het bestemmingsplan is weer een belangrijke stap gezet.

Lees verder

Jongeren

Deze generatie is de eerste die het weer slechter krijgt dan hun ouders. In lijn met landelijke ontwikkelingen (Coalitie-Y) heeft de ChristenUnie het college opgeroepen om het beleid te toetsen op het effect op jongeren.

Lees verder

Almelo niet langer onder preventief toezicht

De provincie heeft de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2020 beoordeeld. Op basis hiervan staat Almelo niet langer 'onder curatele' van de provincie. Een mooie opsteker voor wethouder van financiën Alex Langius!
Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts