Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Juli 2020

Fijne vakantie toegewenst!

Beste ##firstname## ##lastname##,

Covid-19 heeft de wereld en ook Almelo op zijn kop gezet. Aanvankelijk werden raadsbijeenkomsten afgezegd. Langzaam maar zeker kwam alles weer op gang, eerst digitaal en inmiddels ook fysiek. De stad moet immers bestuurd worden, ook al hebben we te maken met noodverordeningen die heel veel zeggenschap feitelijk bij de regio neerlegt. Achter de schermen maken wij ons sterk dat naast zorg en ondernemers ook kerken weer meer ruimte krijgen. Het was niet altijd een makkelijk jaar, maar we kunnen weer vooruitkijken met een stad waar het steeds een beetje beter gaat en die steeds mooier wordt. In deze halfjaarlijkse nieuwsbrief kijken we nog even terug op het afgelopen halfjaar. We wensen u thuis of op vakantie een prachtige zomer toe!

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw, Jeanet Buikema (raadsleden)
Reijer Copier (raadsvolger)

 

Perspectiefnota 2020

Elk voorjaar stelt de Raad een zogenaamde Perspectiefnota vast waarin zowel inhoudelijk als financieel wordt vooruitgekeken. In het najaar wordt dit perspectief dan vertaald in een begroting voor 2021. Dit jaar was er ook een tussenbalans met een terugblik op twee jaar beleidsinspanningen van dit college. En er was een Corona-spiegel met een eerste inschatting van de impact van de Corona-crisis.

Lees verder

College investeert in actieplan mensenhandel

Het college van B&W heeft besloten om werk te maken van de aanpak van mensenhandel. Er wordt twee jaar achter elkaar 50.000 euro uitgetrokken voor een plan van maatregelen.
Lees verder

Iedereen een regenton?

De ChristenUnie heeft bij de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om inwoners te verleiden via een regenton het hemelwater af te koppelen van het riool. De motie werd ruim omarmd.

Lees verder

Huisartsen en verloskundigen mogen eindelijk gratis parkeren in de binnenstad

Huisartsen en verloskundigen in Almelo krijgen een ontheffing om te parkeren op plekken in het centrum waar dat normaal niet mag. Voorwaarde is wel dat ze in functie zijn. Met hulp van coalitiepartner LAS is hiermee een expliciet punt uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd
Lees verder

Kwestbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Almelo?

Duizenden kinderen op Lesbos leven in erbarmelijke omstandigheden. Het kabinet wil (nog) niets doen. Maar we kunnen niet wegkijken. Enkele steden geven al aan opvang aan te kunnen. Ook Almelo heeft zich uiteindelijk uitgesproken om (in regionaal verband) opvang te willen regelen!

Lees verder

Raad stemt unaniem voor stedenband met Ejmiatsin (Armenië)

Met steun van andere fracties diende de ChristenUnie een motie in om als Almelo een stedenband aan te gaan met Ejmiatsin. Aanleiding was een verzoek vanuit Armenië, dat al werd aangekondigd door de ambassadeur die 13 december jl. Almelo bezocht. De raad stemde unaniem in!
Lees verder

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De gemeenteraad heeft ingestemd een fonds in te stellen om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Feitelijk had de Raad hier (op initiatief van GroenLinks) al bij de behandeling van de begroting voor 2016 om gevraagd. Wethouder Alex Langius heeft er nu vorm aan kunnen geven, tot grote tevredenheid van de fractie van de ChristenUnie.
Lees verder

Raad steunt vuurwerkmotie

De fracties van het CDA en de ChristenUnie hebben gezamenlijk een vuurwerkmotie ingediend. Daarin verzoeken zij burgemeester en wethouders om alternatieven voor het afsteken van vuurwerk op oudejaarsdag te onderzoeken. De raad steunt het voorstel.

Lees verder
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts