Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Fractienieuwsbrief Nieuwjaar 2016

Een nieuw jaar...

Beste ##firstname## ##insertion## ##lastname##,

De ChristenUnie-fractie wenst u een voorspoedig 2016! Een bijzonder jaar dat begonnen is met de installatie van een ChristenUnie-wethouder voor Almelo, waar we dankbaar voor zijn. In deze nieuwsbrief meer over de politieke ontwikkelingen die uiteindelijk hebben geleid tot onze deelname aan de coalitie. Daarnaast een terugblik op enkele onderwerpen waar we ons als fractie het afgelopen half jaar voor hebben ingezet.

Met vriendelijke groet,

Wouter Teeuw, Michiel van Heek (raadsleden)
Reijer Copier, Meindert Dijkstra (fractieondersteuning)

...een nieuwe wethouder

Na een bewogen begrotingsbehandeling traden twee wethouders uit het gemeentebestuur van Almelo. De ChristenUnie was niet blij met de politieke onrust en gaf aan verantwoordelijkheid te willen nemen in een nieuwe bestuurssamenstelling. Als fractie zijn we hoopvol gestemd dat ChristenUnie-wethouder Alex Langius Almelo weer vooruit zal helpen.

Alex Langius geïnstalleerd als wethouder

ChristenUnie draagt Alex Langius voor als kandidaat-wethouder

Bestuurscrisis in Almelo

Parkeren in de binnenstad

Een onderwerp dat veel stof heeft doen opwaaien. Parkeerbeleid was jarenlang een kostenpost voor de gemeente. Afgelopen jaar moest van het college het roer volledig om: parkeren zou de gemeente 1,2 miljoen gaan opleveren! Onder andere door invoering van 24/7 betaald parkeren. Een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder de ChristenUnie, ging daar niet mee akkoord. Maar wat moest er dan wel gebeuren? De ChristenUnie vindt dat beleid moet steunen op een visie, en stelde zelf een parkeervisie op.

Parkeervisie ChristenUnie

Informatie- en inspiratieavond Wmo en kerken

Op 14 oktober spraken vertegenwoordigers van Almelose kerken in het stadhuis met elkaar en met politici over de kansen en uitdagingen door de veranderingen in de zorg. Het gesprek stond onder deskundige leiding van Marja Jager-Vreugdenhil.

Informatie- en inspiratieavond Wmo en kerken

"Like" ons op Facebook

Behalve een website hebben wij ook een heel actieve Facebook-pagina. We plaatsen daar regelmatig foto's en nieuwtjes.

Vluchtelingen

Het vluchtelingenvraagstuk dat in 2015 heel Europa in zijn greep hield, ging ook Almelo niet voorbij. De ChristenUnie vindt dat we niet mogen wegkijken. Zo was de ChristenUnie mede-indiener van een motie om in Twents verband voor te bereiden op de lange-termijngevolgen van de vluchtelingenstroom. Ook stelden wij vragen over alternatieve manieren van huisvesting.

Motie rond lange termijn opvang vluchtelingen

Vragen over vluchtelingen

Integrale kindcentra: ruimte voor identiteit?

Integrale kindcentra: alle basisonderwijs en kindvoorzieningen op één plek in de wijk. Zo kunnen crèches, scholen en dienstverleners, zoals orthopedagogen, beter met elkaar samenwerken. Maar hoe passen scholen en instellingen met een bijzondere identiteit in dit ideaalplaatje? De ChristenUnie wil dat men ook rekening houdt met gezinnen die bewust kiezen voor een school of een kinderopvang buiten de wijk waar ze wonen. Bijvoorbeeld omdat die beter aansluit bij hun geloofsovertuiging.

Kleurloze scholen?

Vragen over basisonderwijs
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts