Motie zonnepanelen aangenomen

zonnepanelenvrijdag 18 maart 2016 09:08

Op 15 maart heeft de gemeenteraad vergaderd over zonneparken. Zonneparken zijn zonnepanelen in weilanden. De ChristenUnie-fractie is een groot voorstander van zonnepanelen en van zonneparken, maar vindt de inpassing in het landschap ook belangrijk.

Een amendement van de ChristenUnie om de gemeenteraad bij die inpassing betrokken te houden haalde het net niet (16-18). Een ChristenUnie-motie om bestaande daken voor zonnepanelen te gebruiken werd wel aangenomen (19-15).

Hieronder de bijdrage van Michiel van Heek, raadslid namens de ChristenUnie:

Fossiele brandstoffen hebben hun langste tijd gehad. De toekomst is wind en zon. Nu is voor windenergie niet elke plek in Nederland even geschikt, maar zonne-energie kan gelukkig overal. Bij voorkeur op daken, maar zo nodig ook in weilanden. Ja, ook in weilanden: want met zonnepanelen wek je 100 keer meer energie op dan als je in datzelfde weiland biobrandstof zou verbouwen. Daarom is de ChristenUnie een groot voorstander van zonnepanelen en ook van zonneparken. Onze fractie zal het voorliggende raadsvoorstel dan ook steunen.

We hebben wel 2 aanmerkingen bij het raadsvoorstel:

1. Om een zonnepark bij de Turfkade mogelijk te maken, stelt het college voor om de lijst van geen bedenkingen te gebruiken. Liever hadden wij gezien dat voor dit zonnepark de koninklijke weg was bewandeld: aanpassing van een bestemming vereist het aanpassen van het bestemmingsplan. Het toepassen van de lijst van geen bedenkingen zien wij als een noodgreep. We begrijpen de urgentie, maar het college moet hier geen gewoonte van maken. Wat voor ons in dit geval de doorslag geeft, is dat deze grond in de structuurvisie al is aangewezen als bedrijventerrein.

2. Onderdeel 1b van het raadsvoorstel is een heel ander verhaal. Dat gaat over kleinere zonneparken bij agrarische bedrijven. Wij vinden dat deze niet op de lijst van geen bedenkingen gezet moeten worden. Bij het aanleggen van zonnepanelen in weilanden spelen veel belangen: het belang van duurzame energie en het belang van de ondernemer, maar ook het belang van het landschap. De gemeenteraad moet deze belangenafweging blijven maken. Waarom zou de gemeenteraad wel een mening moeten hebben over de aanleg van een silo, maar niet over een hectare zonnepanelen van 2 meter hoog? Hiervoor dienen wij een amendement in. Voor alle duidelijkheid: we zijn dus niet per definitie tegen kleine zonneparken, integendeel! Maar we vinden wel dat hiervoor de gebruikelijke procedure doorlopen moet worden, via de gemeenteraad.

Om deze reden steunen wij ook het amendement van de PvdA niet. In het raadsvoorstel is sprake van 1 groot park. In het amendement van de PvdA is geen beperking opgenomen. Dan kunnen er dus ongelimiteerd zonneparken worden aangelegd zonder goedkeuring door de gemeenteraad. Ik begrijp de intentie van de heer Stapel: het plaatsen van eenmalige zaken op de lijst van geen bedenkingen is inderdaad niet gewenst. Maar het generiek maken van deze eenmalige zaken is nog minder gewenst, omdat de gemeenteraad zichzelf daarmee buiten spel zet in het buitengebied.

In plaats van inzetten op kleine zonneparken zouden wij liever inzetten op zonnepanelen op daken. De landschappelijke impact daarvan is veel kleiner en de huidige bestemmingsplannen staan dat gewoon toe. Binnen de provincie Overijssel zijn er diverse subsidie- en stimuleringsregelingen voor duurzame energie. In een motie roepen wij het college op om met de provincie de handen ineen te slaan en de eigenaren van het enorme onbenutte areaal aan dakoppervlak te overtuigen van zonnepanelen. Ter illustratie, als alle bestaande daken in Nederland voorzien worden van zonnepanelen, is Nederland in 1 klap duurzaam voorzien van stroom.

Conclusie:
- zonne-energie bevorderen, vooral op daken (daarom steun voor raadsvoorstel en zelf een motie)
- zuinig zijn op lijst geen bedenkingen (daarom zelf een amendement, en tegen amendement PvdA)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20160315-motie-zonnepanelen-op-daken306.2 kBapplication/pdfdownload
20160315-amendement-belangenafweging-zonneparken336.2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug