Welkom bij de ChristenUnie Almelo

Nieuws met label 'Vragen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Mondelinge vragen koopzondag

zondag open 168vrijdag 30 november 2018 14:32 De lobby van een paar supermarkten weegt zwaarder dan andere maatschappelijke belangen. Zonder motivatie of evaluatie worden de openingstijden op zondag eenvoudig verruimd. Zelfs al zijn twee van de vier wethouders tegen. Zo doen we dat in Almelo. lees verder
Labels
2018
Fractie
Vragen

Contract binnenstadsplan niet meer van deze tijd

geldbundelsmaandag 15 februari 2016 17:31 De ChristenUnie-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het contract tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Almelo. De in 2008 gesloten samenwerkingsovereenkomst komt steeds verder van de realiteit af te staan. Maar komen we ooit nog van dit contract af? lees verder
Labels
Fractie
Vragen

Vragen over vluchtelingen

vluchtelingenkamp syriezaterdag 05 september 2015 09:46 De gemeente Almelo moet actief op zoek naar locaties om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Vanuit die gedachte heeft de lokale ChristenUnie fractie vragen gesteld aan het college. Gemeenteraadslid Wouter Teeuw: “In Apeldoorn en Zwolle zijn al grote sporthallen vol met bedden gezet en ook veel kleine gemeenten vangen honderden mensen op. Op andere plaatsen in het land worden inmiddels leegstaande panden van de Dienst Justitiële Inrichtingen gebruikt voor vluchtelingen. Wij hebben een groot leegstand oud stadhuis, ook burgers wijzen daar al op. Laten we ons net zo sterk inspannen voor deze groep als dat nu gebeurt voor het behoud van de rechtbank”. lees verder
Labels
Fractie
Vragen

ChristenUnie wil helderheid over zorgmijders in de jeugd-ggz

Wouter Teeuwwoensdag 28 januari 2015 20:14 De ChristenUnie in Almelo maakt zich zorgen over zorgmijders vanwege de ouderbijdrage in de jeugd-ggz. De ouderbijdrage in de jeugd-ggz kan oplopen tot 1500 euro per jaar. De eerste signalen wijzen erop dat dit een drempel is voor ouders om hulp te vragen. Het kan niet zo zijn dat kwetsbare kinderen de noodzakelijke zorg niet krijgen vanwege een financiële drempel. De ChristenUnie wil daarom van het college weten hoe groot het probleem in Almelo is. lees verder
Labels
Fractie
Vragen
Zorg, Welzijn & Sport